Ana SayfaBatı Trakya HaberHaberler

İskeçe Azınlık Lisesi’nin sorunları için Cumhurbaşkanı ve Başbakana mektup gönderdiler

28/11/2023

İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti ve Aile Birliği, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis’e İskeçe’deki azınlık lisesinin sorunlarını anlatan mektup gönderdi.

Mektupta İskeçe’deki azınlık okulunda zorunlu olarak devam eden “dönüşümlü eğitim” soruna dikkati çekerek yetkililere çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Okulda, önceki yıllarda daha fazla öğrenci ile sadece sabah eğitim verildiği hatırlatılan mektupta, söz konusu uygulamaya ailelerin de karşı olduğu vurgulandı.

İskeçe Azınlık Ortaokulu – Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği tarafından Cumhurbaşkanı Sakellaropulu ile Başbakan Miçotakis’e gönderilen mektup şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı

Sayın Başbakan,

Tüm kamuoyunun malûmu olduğu üzere, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde 2023-2024 eğitim yılının başlamasıyla ve okul idaresi elektronik posta ile velileri ve mutlaka İskeçe Orta Öğretim Müdürlüğünü de, bu yıl okulumuzun sadece sabahçı olarak eğitim vereceği konusunda bilgilendirmişken, derslerin başladığı gün, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü okula ilettiği yazı ile, çift vardiyalı eğitimin devamını emretmiştir.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü’nün bu anlaşılamaz talebine öğrencilerimiz tepki göstermiş ve bu tepkileri aileleri tarafından desteklenmiştir.

Böylece, daha önceki yıllarda okulun daha fazla öğrenci ile sadece sabah eğitim faaliyetinde bulunması ve Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği Yönetimi’nin, İskeçe Ortaöğretim Müdüresi ile yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığı dikkate alınarak boykot kararı alınmıştır.

Boykot kararının sebepleri aşağıdaki gibidir.

-Okulda çift vardiyalı eğitimin uygulanması.

– Okul binası sorunun kısa vadeli çözümü için prefabrik sınıfların monte edilmesi konusundaki vaatlerin yerine getirilmemiş olması.

– Okul binası sorununun kesin çözümü için yeni bina inşası konusunda devletin katkıda bulunması talebi.

18 Eylül tarihinde başlayan boykot, 28 Eylül tarihine kadar devam etmiştir.

Bu boykot süresince, sorunun çözümü için tüm yetkili kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.

Tüm bu görüşmelerin sonunda, bazı sınıfların birleştirilmesi ve bodrum kattaki üç sınıfın kullanılması yoluyla bir çözüm bulundu gibi görünmüştü. Kaldı ki, bu üç sınıfın kullanımına, İskeçe Ortaöğretim Müdüresi de 13-9-2023 tarihinde bu sınıfları denetlemek için geldiğinde onay vermişti.

Ancak, ne yazık ki, 28-9-2023 tarihinde gönderilen yazı ile, tarafımıza, okulumuzun sadece bu eğitim yılı için sabah faaliyette olacağı bildirilmişken, ardından sözlü detay açıklaması! ile, okul idaresine, bu zamana kadar hep kullanılan bodrum katındaki sınıfların, bu yıl kullanılmayacağı bildirilmiş, böylece sadece 20 sınıfın kullanımına izin verilmiş ve kapasitelerinin üzerinde aşırı dolu sınıfların oluşmasına sebep olunmuştur.

Burada vurgulamamız gerekir ki, bazı devlet okullarında binaların bodrum katlarında bulunan sınıflar, derslik olarak kullanılmaktadır.

Bu tavır ve sorunu çözmeyip, daha da karmaşık hale getiren bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmiş olmamıza rağmen bu güne kadar bu yönde bir adım atılmamış olması, iyi niyetten yoksun bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesidir.

Tabii, uzun yıllardır, başta Encümen Heyeti olmak üzere azınlığın bütün ilgili kurumlarınca bir çok kez, tütün deposundan okula devşirilen ve çağdaş eğitim sunulmasından oldukça uzak olan okul binamızla ilgili sorun dile getirilmiş ve devletin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edilmiştir.

Ancak, kısa vadeli çözümle ilgili vaatler dahi maalesef yerine getirilmemiştir.

Eğitim hakkı, tüm haklar arasında özel öneme haiz bir haktır. Bireylerin temel eğitim hakkının hukuken ve fiilen gerçekleştirilmesi devletin görevidir.

Ülkemizin de, imzalamış olduğu birçok uluslararası antlaşma, öğrenci ve velilere alacakları eğitim konusunda geniş özgürlükler tanımaktadır. Lozan antlaşmasının azınlıklar kısmındaki 40 ve 41. Maddesi gayet açıktır.

Azınlık, her türlü okul kurma, yönetme, denetleme ve buralarda kendi dilini serbestçe kullanma hakkına sahiptir.

Ayrıca azınlığa mensup yunan vatandaşlarının, önemli oranlarda bulundukları il ve ilçelerde, devlet bütçesi, belediye ya da diğer bütçelerde eğitim için ayrılan tutarlardan pay alma hakkı vardır.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, bu sorunun kesin çözümü İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için yeni bina inşası ile mümkündür.

Devletin bu konuya iyi niyetli yaklaşımı bizler için kıymetlidir.

Bu konuda desteğinizi esirgemeyeceğinizi ümit ederek, saygılarımızı sunuyoruz.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu