Ana SayfaBatı Trakya HaberHaberler

Batı Trakya’da Filistin için Cuma hutbesi

19/10/2023

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) dünyayı sarsan Filistin ile İsrail arasındaki savaşta sivillerin ve mazlumların yaşamlarını yitirme olaylarına dikkat çekmek amacıyla bu haftaki Cuma hutbesinin konusunu “Dinmeyen yara Kudüs ve Filistin” olarak belirledi.

Konuyla ilgili BTTADK’dan yapılan açıklama şöyle:

Muhterem Müslüman – Türk Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Resûlüm! Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah, onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”1

Aziz Kardeşlerim!

Kudüs, insanlığın kadim şehridir. Mübarek, mukaddes ve harem bir beldedir. İslam’ın ilk kıblesi olan bu kutsal şehir, tarihte pek çok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Kudüs’ün taşında, toprağında nice peygamberin aziz hatırası vardır.

Yeryüzünün en eski ve en kıymetli mescit[1]lerinden biri olan Mescid-i Aksa da harem-i şeriftir. Bu şerefli mescit Peygamber Efendimizi misafir etmiş, miraca uğurlamıştır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Kudüs, İslâm tarihi boyunca imanlı bir du[1]ruşun, kararlı bir yönelişin, muhabbetle mukad[1]dese bağlanışın sembolü olmuştur. Mekke ve Medine nasıl ki Müslümanların ruhu ve sevdası ise, Kudüs de öylece damarlarında dolaşan kan[1]dır. Kudüs, Müslümanların vahdet binasında kilit taşıdır.

Kudüs ve Mescid-i Aksa, bize Peygambe[1]rimizin emanetidir. Kudüs sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının gözbebeği ve in[1]sanlığın ortak değeridir. Bugün ise Kudüs, Müs[1]lümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hu[1]kuk ve ahlak sınavıdır.

Aziz Mü’minler!

Tarih boyunca “Dârü’s-Selâm”, yani barı[1]şın ve huzurun merkezi olarak anılan Kudüs, bugün barbarca bir işgal ile karşı karşıyadır. Kudüs ve çevresinde yaşayanlar, her gün baskı ve şiddete uğramakta, insanlık dışı uygulamala[1]ra maruz bırakılmaktadır. İki haftadan bu yana acımazsızca, gücün ve vahşetin en şiddetli bir şekilde sergilendiği Gazze’de, binlerce çocuk, kadın ve masum insan, bütün dünyanın gözü önünde katledilmektedir. Peygamberler diyarın[1]da silahlar susmamakta, kan, gözyaşı ve çile saçmaya devam etmektedir.

Kudüs sınavı karşısında her birimize düşen görev, yaşanan vahşete asla rıza göstermemek[1]tir. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, zulme ve haksızlığa boyun eğmemektir. İnsanların yaşama ve inanç özgür[1]lüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiyle mübarek kılınan şehirde ezanlar susturulurken sessiz kalmamaktır.

Kıymetli Müminler!

İslam coğrafyasının, kardeşlerimizin ve masum insanlığın maruz kaldığı felaket, zulüm ve mağduriyetlerden ders alalım. Birlik ve be[1]raberlik şuuruyla kardeşliğimizi pekiştirelim. Zorlukları beraber aşmanın çarelerini arayalım. Birliğimize ve dirliğimize kasteden, gücümüzü zayıflatan fitne hareketlerine fırsat vermeyelim. Maddi ve manevi bütün varlığımızla merhame[1]tin yanında yer alalım.

Değerli Kardeşlerim!

Bu mübarek günde, bu mübarek mekânda bizler Rabbimize niyazda bulunalım: Allah’ım!

Gazze’de, anavatanımız Türkiye’de ve birçok İslam beldesinde şehit olan kardeşlerimize rah[1]met eyle. Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Mes[1]cid-i Aksâ ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparma. Birbirimize olan güvenimizi, sevgi[1]mizi, inancımızı daima diri tut!

Allah’ım! Bize basiret, feraset, hikmet na[1]sip eyle! Bizi haksızlığa, hukuksuzluğa ve vicdansızlığa karşı suskun kalanlardan eyleme!

Allah’ım! Mescid-i Aksa’yı ve civarını işgale yeltenenlere fırsat verme! Filistinli kardeşleri[1]mize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım eyle!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu